สมาชิก
 
วันหมดอายุ  
 
 

ตำบลบางจาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี (ลูกชิ้นปลาอินทรีย์ : ปลาหยิบ)


เนื้อหาข่าวส่วนหนึ่ง :
ประวัติความมา : เนื่องจากมีอาชีพขายปลาสดมาก่อน จึงคิดแปรรูปปลาให้เป็นอาหาร คือ ลูกชิ้นปลาอินทรีย์ ซึ่งทำมาเป็นเวลา 10 ปี โดยรับปลาสดมาจากแม่กลอง สมุทรสงคราม ชื่อสินค้า : ลูกชิ้นปลาอินทรีย์ (ปลาหย...

(ข่าวนี้มีความยาวทั้งสิ้น 2,354 ตัวอักษร)Myfirstinfo.comเป็นห้องสมุดออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ในการจัดทำระบบห้องสมุดออนไลน์ เรามีค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาระบบ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้ใช้บริการชำระค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูลเป็นราย click

ระบบจะทำการตัดจำนวนเงินของท่านทันทีหลังจากที่ท่าน click เพื่อชำระค่าบริการ โดยคิดค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูล click ละ 1 บาท
เมื่อท่านชำระค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูลสำหรับรายการนี้แล้ว ท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลนี้ซ้ำโดยไม่ต้องชำระค่าบริการอีก ภายในระยะเวลา 10 วัน

Close Window