สมาชิก
 
วันหมดอายุ  
 
 

ตระกูล จิรายุส (นายเจียะออ แซ่เจี่ย)


เนื้อหาข่าวส่วนหนึ่ง :
ตระกูล จิรายุส (นายเจียะออ แซ่เจี่ย) ทายาทรุ่นที่สามของ "จิรายุส" คุณนันทนา จิรายุส ต้นตระกูล จิรายุส คือ นายเจียะออ (แซ่เจี่ย) จิรายุส เมื่ออายุได้ 30 ปีเศษ ได้อพยพมาจาก มณฑลฮกเกี้ยน ประเทศจีนเ...

(ข่าวนี้มีความยาวทั้งสิ้น 4,353 ตัวอักษร)Myfirstinfo.comเป็นห้องสมุดออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ในการจัดทำระบบห้องสมุดออนไลน์ เรามีค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาระบบ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้ใช้บริการชำระค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูลเป็นราย click

ระบบจะทำการตัดจำนวนเงินของท่านทันทีหลังจากที่ท่าน click เพื่อชำระค่าบริการ โดยคิดค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูล click ละ 1 บาท
เมื่อท่านชำระค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูลสำหรับรายการนี้แล้ว ท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลนี้ซ้ำโดยไม่ต้องชำระค่าบริการอีก ภายในระยะเวลา 10 วัน

Close Window