สมาชิก
 
วันหมดอายุ  
 
 

หลวงปู่โง่น โสรโย


เนื้อหาข่าวส่วนหนึ่ง :
หลวงปู่โง่น โสรโย หลวงปู่โง่น --ประวัติ-- หลวงปู่โง่น โสรโย เป็นภิกษุที่มีผลงานมากควรแก่การยกย่องรูปหนึ่ง ท่านเกิดเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2447 ณ แพกลางแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร บิดาเป็นหัว...

(ข่าวนี้มีความยาวทั้งสิ้น 5,778 ตัวอักษร)Myfirstinfo.comเป็นห้องสมุดออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ในการจัดทำระบบห้องสมุดออนไลน์ เรามีค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาระบบ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้ใช้บริการชำระค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูลเป็นราย click

ระบบจะทำการตัดจำนวนเงินของท่านทันทีหลังจากที่ท่าน click เพื่อชำระค่าบริการ โดยคิดค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูล click ละ 1 บาท
เมื่อท่านชำระค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูลสำหรับรายการนี้แล้ว ท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลนี้ซ้ำโดยไม่ต้องชำระค่าบริการอีก ภายในระยะเวลา 10 วัน

Close Window